รับผลิตงานกลึง งานกัด ปั๊ม เชื่อม CNC และ safety sling ตามแบบของลูกค้า ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์, ผลิตชิ้นส่วนเครื่องสุขภัณฑ์, ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จำหน่ายลวดสลิง

0
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ดิจิ-เมท-เทค จำกัด
บริษัท ดิจิ-เมท-เทค จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี โดยแรกเริ่มนั้น เราใช้ชื่อว่า บริษัท เอ็กซ์ เซล โกลบอล จำกัด
รับจ้างประกอบชิ้นงาน ต่อมาเราได้เล็งเห็นถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต
เพื่อให้ได้คุณภาพและปริมาณได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด ในนามบริษัท ดิจิ-เมท-เทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นงานหลากหลายรูปแบบ
ตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น ชิ้นส่วนยานยนต์, อุปกรณ์ไฟฟ้า, อะไหล่และอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องสุขภัณฑ์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เฟอร์นิเจอร์ ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร ผลิตสลิง,สกรู,น๊อต และสปริง
DIGI-MET-TECH
  ISO 9001:2015 (UKAS) Certification
    บริษัท ดิจิ-เมท-เทค จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
    ให้กับลูกค้าอย่างมีคุณภาพด้วยระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
    และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหาร
    การใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิผลสูงสุด เติบโต
    อย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า
    และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม >>
IMG_1342.JPG
IMG_1329.JPG
LINE_ALBUM_ท่อน้ำ รฟม_230712.jpg
IMG_1345.JPG
IMG_1340.JPG
IMG_1333.JPG
IMG_1325.JPG
S__12804178.jpg
มีทั้งหมด : 8 ภาพ