0

เกี่ยวกับเรา


บริษัท ดิจิ-เมท-เทค จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี โดยแรกเริ่มนั้น เราใช้ชื่อว่า บริษัท เอ็กซ์ เซล โกลบอล จำกัด รับจ้างประกอบชิ้นงาน ต่อมาเราได้เล็งเห็นถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพและปริมาณได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด ในนามบริษัท ดิจิ-เมท-เทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นงานหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น ชิ้นส่วนยานยนต์, อุปกรณ์ไฟฟ้า, อะไหล่และอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ โดยบุคลากรผู้ชำนาญงาน  จากความซื่อสัตย์และมาตรฐานการให้บริการที่ดีมาโดยตลอด จึงได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าทุกฝ่าย ทางบริษัทฯ จึงสามารถรับประกันสินค้าและบริการจากทางบริษัทฯ ด้วยคุณภาพและความแม่นยำในกระบวนการผลิตต่างๆ ได้อย่างดีที่สุด โดยมีจุดประสงค์หลักคือ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งเน้นคุณภาพของงานที่ได้มาตรฐาน ใส่ใจถึงราคาและการบริการทั้งในด้านจัดส่ง และให้คำปรึกษาพื้นฐานการใช้สินค้า โดยเราใส่ใจถึงเทคโนโลยีที่ควบคู่กับสังคมปัจจุบัน ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเราและได้ข้อมูลที่รวดเร็วทุกครั้งที่ติดต่อเข้ามา